Portal - Łużna
polski Strona główna / Rok szkoły w ruchu
Poniedziałek - 10 grudnia 2018 Danieli, Bohdana, Julii      Kształcimy młodzież XXI wieku
  Wydarzenia  
  Nauczyciele  
  Uczniowie  
  Dyrektorzy  
  Kontakt  
  Organizacja roku  
  Kalendarz imprez  
  Nasze sukcesy  
  Rok szkoły w ruchu  
  Cyfrowa Szkoła  
  Patron  
  prof. Franciszek Janik  
  Galerie zdjęć  
  Zajęcia projektowe  
  Archiwum  
  2012/2013  
  2013/2014  
  2014/2015  
  2015/2016  
  Dokumenty szkolne  
  UKS  
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  
  Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja  
Rok szkoły w ruchu

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance  przystąpił  do  realizacji ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”  organizowanej w ramach projektu Roku Szkoły w Ruchu.

Tytuł    „Szkoła w Ruchu”   albo    „Przedszkole w Ruchu”   może zostać przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.  Stanowił on będzie wyróżnienie dla szkół i przedszkoli,  które w istotny sposób przyczynią się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

 Naszym celem było nie tylko sprawdzenie kondycji fizycznej naszych wychowanków, ale także wskazanie formy  spędzania wolnego czasu poprzez turystykę pieszą, zorganizowaną w gronie najbliższych. W dzisiejszych czasach aktywność fizyczna staje się coraz bardziej modna i należy ją promować, gdyż sport to zdrowie.


SZKOŁA PODSTAWOWA


     Ważną rolę w promowaniu aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży pełnią nauczyciele nie tylko wychowania fizycznego, gdyż większość nauczycieli uczestniczy w różnych formach aktywnego wypoczynku. To oni zachęcają swoich podopiecznych do podejmowania aktywności fizycznej oraz realizowania swoich pasji sportowych. Dlatego też na terenie naszej szkoły przeprowadzane są zajęcia pozalekcyjne, w ramach których uczniowie z klas  I-IV uczestniczą w zajęciach nauki pływania na gorlickiej pływalni. Ponadto, nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi zajęcia z tenisa stołowego, badmintona, siatkówki oraz piłki nożnej.

         W ramach realizacji programu „Ćwiczyć każdy może” szkoła podstawowa uczestniczyła w pieszym rajdzie szkolnym , który miał na celu propagowanie wśród dzieci ruchu i aktywności na świeżym powietrzu poprzez marsz oraz spacer. Wiadomo, że aktywność na świeżym powietrzu nie tylko poprawia ogólny stan zdrowia, przyczynia się do lepszego samopoczucia, jest sposobem na pozytywne zmęczenie i dotlenienie organizmu, ale także wyraża naturalną radość życia dziecka. Spacery, zabawy, wycieczki uczą dzieci obcowania z przyrodą oraz budują u nich poczucie bezpieczeństwa.

  Ponadto,   zorganizowano   zorganizowano   na   terenie   szkoły  wieczorne zajęcia  „Mamo, tato zagraj ze mną”  , w których uczestniczyli uczniowie wraz z rodzicami.  Zajęcia te znane są w naszym środowisku, ponieważ są organizowane co roku w długie  zimowe  wieczory.  Dzieci  wraz z rodzicami czy rodzeństwem mają możliwość korzystania z sal do tenisa stołowego oraz sali zabaw dla dzieci. Zajęcia z rodzicami dostarczają pozytywnych emocji, pogłębiają więź z rodzicami, uczą wzajemnego szacunku, wpływają  na pozytywne  relacje  rodziców  ze  szkołą,  co  ma  odzwierciedlenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej naszej szkoły. Dzieci rywalizują zarówno z rodzicami, jak i z nauczycielami, a rodzice chętnie rywalizują pomiędzy sobą.  Wygranie z nauczycielem - to jest dopiero sukces! Podczas zajęć panuje życzliwa i sympatyczna atmosfera. Sukcesy, porażki oraz towarzyszące  temu  emocje  sprawiają,  że jesteśmy  zdrowsi,  weselsi,  silniejsi i bardziej pozytywnie nastawieni do codziennych zmagań.

W ramach zajęć sportowych dzieci z klas II, III i IV brały  udział  w grach i zabawach sportowych „Dwa ognie usportowione – doskonalenie umiejętności, gra szkolna” (według załączonego konspektu). Celem tych zajęć było rozwijanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, koordynacji ruchowej, szybkości reakcji. Gry drużynowe integrują zespół klasowy, motywują do działania, współpracy, przestrzegania przepisów i zasad  fair play. W czasie zajęć uczniowie poznali nowe zabawy i gry drużynowe np: ”Berek w parach”, „Piłka goni piłkę”, „Podaj i biegnij”, „Gra do trzech podań”, „Obrona twierdzy”,” Rzucanka siatkarska”. Było  dużo emocji i wspaniałej rywalizacji.  Rozgrywki były wspaniałym przykładem integracji oraz wspólnej zabawy, która ma kapitalne znaczenie dla prawidłowego procesu rozwoju dziecka.

Ponadto, przeprowadzone zostały lekcje wychowania fizycznego w klasie IV,V,VI „Turniej trójek siatkarskich dla doskonalenia rozgrywania piłki na trzy i przebicia jej na pole przeciwnika”  (według załączonego konspektu). Celem tych zajęć było doskonalenie umiejętności siatkarskich, współpracy w zespole  i wykorzystanie ich w grze. Siatkówka jest dyscypliną bardzo lubianą przez dzieci szkolne, a zwłaszcza przez dziewczynki. W turnieju trójek uczestniczyły dzieci klas IV,V,VI. Drużyny dobierano losowo, aby wyrównać szanse i zwiększyć rywalizację między drużynami, najlepsze drużyny otrzymały oceny celujące i bardzo dobre, co jeszcze bardziej motywowało dzieci do zaciętej rywalizacji.  

Następnie, uczniowie klas III-VI pod opieką  nauczycieli pojechali do Gorlic na sztuczne lodowisko , by doskonalić umiejętność jazdy na łyżwach. Pogoda i humory dopisywały, a liczne upadki nie odebrały nikomu chęci do dalszej nauki i zabawy. Wszyscy dzielnie próbowali swoich sił, nie zrażając się drobnymi niepowodzeniami. Niektórzy nawiązali nawet nowe znajomości, integrując się z dziećmi z innych szkół. Nauka jazdy na łyżwach poprawia  koordynację   ruchową  oraz  wzmacnia  układ   mięśni  postularnych, a zwłaszcza kończyn.

  W tenisa  stołowego można powiedzieć gramy  w naszej  szkole „od zawsze”. Także w tym roku zorganizowaliśmy popołudniowe zajęcia z tenisa stołowego . Mamy niezłe warunki i sprzęt, dwie sale na których rozstawiamy 6 stołów i uwaga:  ROBOTA TRENINGOWEGO, który bez znudzenia dokładnie zagrywa nam piłeczki. Co roku organizujemy turniej gminny  tenisa  stołowego dziewcząt  i  chłopców.  Na  terenie  gminy,  powiatu, a czasem i województwa osiągamy liczne sukcesy.  Zawody sprawiły uczniom wiele radości i satysfakcji. Nie dość, że wszyscy aktywnie i chętnie uczestniczyli w zmaganiach, to dodatkowo uczyli się na czym polega zdrowa rywalizacja.

          Kolejną formą aktywności ruchowej były zajęcia na krytej pływalni , które miały na celu naukę pływania. Pływanie jest doskonałą formą aktywności ruchowej zwłaszcza  dla dzieci i młodych ludzi, z uwagi na fakt, iż rosnący układ kostny  potrzebuje wsparcia ze strony mięśni. Zajęcia grupowe dają dziecku  bardzo wiele korzyści: zabawa w grupie rówieśniczej, nowe kontakty i przyjaźnie, dodatkowa motywacja wynikająca z chęci dorównania koledze, nauka zachowań prospołecznych z czynnikiem umiejętności dostosowania się do grupy i zasad w niej panujących oraz w końcu element zdrowej rywalizacji. Zajęcia te odbywają się w naszej szkole w każdy tydzień. Rodzice dowożą dzieci na basen i pokrywają koszt wstępu. Należy tu podkreślić że nie ma lepszej dyscypliny sportu która by tak pozytywnie wpływała na organizm dziecka i rozwój fizyczny, stymulując prawidłową postawę i smukłą  sylwetkę. Zajęcia w wodzie bardzo przyczyniają się do korekty nabytych wad postawy oraz przeciwdziałają się ich pogłębianiu.

Ponadto, uczestniczyliśmy w powiatowych eliminacjach XIV Turnieju piłki  nożnej     „Z podwórka  na  stadion o  puchar  Tymbarku”  w kategorii K-10, gdzie po zaciętych i wyrównanych meczach zajęliśmy 5 miejsce. Ale musimy się pochwalić, że w ubiegłym roku szkolnym wygraliśmy turniej gminny, a w powiecie zajęliśmy II miejsce. Był to dla nas ogromny sukces.

    Nauczyciel   wychowania   fizycznego    na    tle    innych    nauczycieli i wychowawców posiada zupełnie swoistą i charakterystyczną sylwetkę. Charakter  jego  pracy, polegający  na specyficznych celach,  treściach,  metodach i formach nauczania, bezpośredni i bliski kontakt z dzieckiem, wpływają na odmienność osobowości i roli tego nauczyciela. Zawód ten ma bardzo ciekawy profil, który wyraźniej zarysowuje się wobec wzrastającego znaczenia    oraz    funkcji    społecznej   i   pedagogicznej    tego    przedmiotu w całokształcie oddziaływań wychowawczych szkoły. Lekcje wychowania fizycznego spełniają obok kształcenia umysłowego i wychowania moralno-społecznego jeszcze dodatkowo rolę wychowania estetycznego.

Aby jednak wychowanie fizyczne spełniało tę rolę, bardzo wiele zależy przede wszystkim od samego nauczyciela. Stawia to przed współczesnym nauczycielem tego przedmiotu nowe wymagania, a jednocześnie otwiera nowe perspektywy wdzięcznej, szerokiej, ale i odpowiedzialnej pracy wychowawczej. Aby czuć się zawsze dobrze i zdrowo nie wystarczy jedynie uprawianie sportu, dlatego nauczyciel wychowania fizycznego uczestniczył w szkoleniu  , mające na celu podniesienie jego kwalifikacji oraz uatrakcyjnić zajęcia, które prowadzi.

W/w szkolenie dotyczyło  „aktywnych  form  ruchu na zajęciach wychowania fizycznego”, których tematyka dotyczyła:
-  gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,

-  gier i zabaw ruchowych dla uczniów klas I-III SP i starszych, oraz

-  wykorzystania  wyposażenia  sali  gimnastycznej  do  aktywnych  form  ruchu w szkole.

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

 Dostrzegając wpływ wczesnego dzieciństwa na późniejsze życie człowieka, należy brać pod uwagę fakt, że rozwój dziecka dokonuje się nie tylko na podstawie zadatków wrodzonych, ale dzięki jego własnej aktywności i różnorodnym oddziaływaniom środowiska społeczno-kulturowego, a także stanowi odzwierciedlenie celowych działań wychowawczych. Uwzględnienie w rozwoju dziecka specyfiki okresu przedszkolnego pozwala na właściwe i wszechstronne przygotowanie go do dorosłego życia. Edukacja zdrowotna w wieku przedszkolnym powinna być łącznikiem między wiedzą i doświadczeniem dziecka wyniesionym z domu rodzinnego, a tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej.

W kształtowaniu u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu ważną rolę odgrywa nie tylko nauczyciel, który występuje jako wzorzec zachowań, ale również środowisko przedszkolne, wspierające działania prozdrowotne oraz specjaliści zajmujący się „zdrowiem” zapraszani do przedszkola. Duże znaczenie odgrywa także rodzina dziecka. Bardzo ważne jest, by to czego dziecko nauczyło się w przedszkolu było wspierane przez jego rodzinę. Wspólne oddziaływania prozdrowotne domu rodzinnego i przedszkola będą sprzyjać utrwalaniu właściwej postawy prozdrowotnej u dzieci.

 

         Samorządowe Przedszkole także aktywnie włączało się w realizację programu „Ćwiczyć każdy może” propagując aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu poprzez spacery, wycieczki  po najbliższej okolicy oraz gry i zabawy na przedszkolnym placu zabaw (zabawy na śniegu) .

Aktywność ruchowa jest charakterystyczną cechą dziecka wieku przedszkolnego, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Ruch dla dziecka jest zaspokojeniem jego naturalnej potrzeby, jest źródłem radości, odprężenia oraz wyładowania  energii.  Rozwijanie  sprawności ruchowej  przejawia się  głównie w zabawach ruchowych. Mają one na celu rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, wyzwalanie inicjatywy i samodzielności, doskonalenie sprawności takich jak: chód, bieg, podskok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód.

Zabawy ruchowe w naszym przedszkolu są prowadzone w ciągu całego roku, nie tylko w sali dydaktycznej, sali gimnastycznej, ale również na wolnym powietrzu. Uważamy, iż udział dziecka w zabawie na dworze kształtuje spostrzegawczość,  orientację  w  przestrzeni,  umiejętność    oceny    odległości i kierunku, ale przede wszystkim hartuje organizm. Zabawy ruchowe mają także charakter terapeutyczny, gdyż korygują lub zapobiegają wadom postawy.

Różnorodność możliwości sprawia, że dziecko podczas zabawy nie tylko wzmacnia mięśnie, ale również wpływa na prawidłową pracę układu nerwowego i mózgu. Dzięki sprzętom, znajdującym się na placu zabaw, dziecko uczy się kontrolować swoje ciało, poznaje jego ograniczenia, zdobywa umiejętność koordynowania i planowania własnych ruchów i siły. Na zjeżdżalni pokonuje strach przed wysokością. Ćwiczenia na drabinkach pobudzają wyobraźnię, nabieranie sił, kształtuje koordynację przestrzenno-ruchową.
W piaskownicy podczas przesypywania, uklepywania piasku, stawiania babek, budowania zamków doskonale trenuje dłonie i wyrabia plastyczność ruchów.

Pamiętajmy, że zabawa na świeżym powietrzu to doskonała okazja, aby dzieci realizowały swoje pomysły, szukały nowych rozwiązań oraz nabywały pewnych umiejętności. Osobisty przykład nas - dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu stanowi dla naszych dzieci szansę na rozwój kultury fizycznej, a w przyszłości wzór do naśladowania.

Następną formą zajęć ruchowych, w którą systematycznie włączają się nasze przedszkolaki są ćwiczenia gimnastyczne oraz zajęcia ruchowe z przyborami gimnastycznymi na sali gimnastycznej  oraz sali zabaw (według załączonych scenariuszy). Ćwiczenia te odbywają się średnio kilka razy w tygodniu, mają na celu głównie kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, poprawę nieprawidłowej pracy aparatu oddechowego poprzez koordynację oddechu z ćwiczeniami, zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dzieci poprzez stosowanie ćwiczeń  kształtujących,   oddechowych   i   wytrzymałościowych,  a  także   gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych.  Na sali zabaw dzieci chętnie bawiły się w basenie z piłeczkami, pokonywały tory przeszkód na dywanie w formie „wysp”, „kałuż”, tuneli itp. Ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową poprzez dobór odpowiednich gier oraz zabaw.


Tradycyjnie jak co roku nasze przedszkole odwiedził roztańczony Święty Mikołaj , który chętnie uczestniczył w zabawach ruchowo-muzycznych, takich jak: „Hoki poki”, „Święty uśmiechnięty”, itp. Była to dobra okazja do aktywnego spędzenia czasu z naszym honorowym Gościem wykorzystując przy tym elementy gimnastyki. Zarówno dzieci, jak i Święty Mikołaj z uśmiechem na ustach, radośnie oraz aktywnie spędzili to ważne dla Nich  grudniowe  przedpołudnie.  Ponadto,  równie  aktywnie  uczestniczyliśmy w przebieranej zabawie karnawałowej, której rytmy pobudzały nas do tańca.

Następną formą aktywności ruchowej naszych przedszkolaków było rozwijanie inwencji twórczej podczas zajęć plastycznych i ruchowych na świeżym powietrzu. Dzieci dobierały się w zespoły i tworzyły plakaty pt. „Symbole wiosny” rysując kredą na płytkach przed budynkiem przedszkola. Poprzez zabawę ćwiczyły koordynację ruchowo-manualną, rozwijały swoje pasje i zainteresowania  związane z tworzeniem szkiców, wykańczaniem prac plastycznych oraz uwrażliwialiśmy dzieci na piękno zwierząt, obcowanie z nimi poprzez przejażdżki konne, czyszczenie konia, itp.


    Podsumowując należy stwierdzić, iż aktywne formy aktywności są systematycznie praktykowane zarówno w naszej szkole jak i w przedszkolu. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na aktywność dziecka, jest dawanie dobrego przykładu. Wspólne wychodzenie rodziców z dziećmi na spacery, zabawa w berka, zajęcia szkolne czy wycieczka rowerowa to nie tylko zdrowy ruch, ale także budowanie więzi między rodzicami, a dzieckiem – co jest niezwykle istotne w obecnych czasach. Aktywność fizyczna powinna być dla dziecka i rodziny rozrywką, powinna zastępować chociaż część czasu, które dziecko spędza zazwyczaj przed telewizorem czy komputerem. Wybrany sport powinien dawać dziecku przyjemność i satysfakcję. Dlatego nie należy wybierać za niego dyscypliny sportu, a pozwolić mu na własną decyzję. Pozwoli to dziecku bardziej przekonać się do pomysłu codziennej aktywności.

  


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP